Termeni și Condiții

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE site ”expertoutdoor.com

Site-ul www.expertoutdoor.com este proprietatea comercială a SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.expertoutdoor.com numit generic în continuare și „site-ul”. Email contact: info@expertoutdoor.com

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

 1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu își asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

 1. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL oferă acces liber la site-ul www.expertoutdoor.com și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt deținute de SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL sau de partenerii săi. Niciun material editorial (text) de pe acest site (produs de angajați, colaboratori sau afiliați ai SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL sau partenerii săi. Această regulă se aplică și în cazul materialelor editoriale de tip video sau audio, produse de către SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL și expuse pe site.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL sau a clienților săi.

În cazul conținutului reclamelor afișate pe site, SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu își asumă responsabilitatea pentru acesta. Materialele publicitare difuzate pe site aparțin creatorilor acestora, drepturile și responsabilitatea juridică pentru acestea revenind autorilor lor. Acestea pot fi preluate și publicate, fără permisiunea SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL, respectând legile în vigoare.

Reclamele publicate în site sunt submise pe adresele de e-mail ale SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL de către autorii sau beneficiarii acestora, de către terți care colaborează cu aceștia sau de utilizatori. Prin urmare, există posibilitatea ca între reclamele publicate în site să se strecoare materiale ce încalcă legile în vigoare. Dacă în calitate de utilizator remarcați pe site conținut care încalcă legile în vigoare vă rugăm să ne semnalați pentru a îl putea înlătura urgent. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL va demara de urgență măsuri care să înlăture conținutul ilicit.

Este interzisă crearea de legături cu site-ul www.expertoutdoor.com ale altor site-uri, sau invers, fără un acord prealabil, scris al SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul www.expertoutdoor.com ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL și își rezervă dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internaționala în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea și utilizarea acestui site dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

 1. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, asupra cărora SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL deține în exclusivitate toate drepturile de autor

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL sau a rețelei SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL care nu sunt publice, fără autorizație;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

 1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

 1. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu oferă nici o garanție că:

– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele;

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul expertoutdoor.com sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site-ul expertoutdoor.com

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parți asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat de expertoutdoor.com, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa info@expertoutdoor.com.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanții. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

 1. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului către SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL și de partenerii săi agreați.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la info@expertoutdoor.com, SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL se obliga sa nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și sa nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se afla intre partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu-și asuma niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile expertoutdoor.com.

Politica site-ului www.expertoutdoor.com este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL își rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluita în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) și parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

www.expertoutdoor.com folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site-ul www.expertoutdoor.com pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în aceasta pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

REGULI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE la secțiunea de comentarii:

Utilizarea site-ului www.expertoutdoor.com, sau postarea de comentarii presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora:

 1. Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ura sau cu resentimente față de un alt membru al site-ului, care să conțină amenințări sau să violeze intimitatea, viața privată a cuiva sau care încalcă legea.
 2. Este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu dețin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul.
 3. Sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanț, schemele piramidale și orice alte solicitări de acest tip.
 4. Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist mesajele obscene și orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic.
 5. Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă și, în consecința, SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu își asuma responsabilitatea pentru conținutul lor.
 6. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL nu oferă garanții pentru lipsa de acuratețe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informații prezentate. Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL.
 7. SC M.F.L. CONTRACT SERVICES SRL își rezerva dreptul de a șterge conținutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv. Acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ștergerea sau modificarea mesajelor instantaneu.

Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor și își asumă eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate, cu excepția mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului.

 1. Utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de cate ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrata pentru cazul în care se va interzice accesul la site-ul expertoutdoor.com (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Acesta măsură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave a acestei înțelegeri.

9. Administratorii site-ului își rezerva dreptul de a șterge orice mesaj și de a interzice accesul la comentarii pe site-ul expertoutdoor.com oricărui utilizator care nu se supune acestor condiții.

Don`t copy text!